Aktuality

V dňoch 3- 7 mája 2014 sa uskutočnil ôsmy medzinárodný Meeting projektu SERVE vo Varšave /Polsko /. Účastníci boli oboznámení s dobrovoľníckou činnosťou partnera Centrum dobrovolníctva Varšava.Počas meetingu bola tiež prezentácia zamestnaneckého dobrovoľníckeho programu Orange Polsko a dobrovolníckeho programu na Národnom Štadione .Bola uskutočnená študijná návšteva Varšavskej samosprávy kde bol účastníkom predstavený dobrovoľnícky program mesta Varšava

V dňoch 8-12 marca 2014 sa uskutočnil siedmy medzinárodný Meeting projektu SERVE v Ostrave /Česko /. Účastníci boli oboznámení s dobrovoľníckou činnosťou partnera Celé Česko čte detem.Počas meetingu im boli prezentované i dobrovoľnícke programy “5 P “ organizácie HESTIA a “Doprevádzajúce služby “ organizácie SLEZSKÁ DIAKONIE

V dňoch 9-13 Novembra 2013 sa uskutočnil šiesty medzinárodný Meeting projektu SERVE v Santiago De Compostela / Španielsko /. Účastníci meetingu sa zúčastnili prezentácie spoločnosti THE GALICIAN INSTITUTE OF CONSUMERS AFFAIRS,kde boli oboznámený s dobrovolníckym tréningovým programom spoločnosti.Tiež boli oboznámení s digitálnym dobrovoľníckym programom organizácie Xunta de Galicia a bola im prezentovaná videokonferencia z nového technologického centra v Lugo.

V dňoch 26- 30. septembra 2013 sa uskutočnil Piaty medzinárodný Meeting projektu SERVE v Bratislave / Slovensko /. Účastníci meetingu sa zúčastnili prezentácií spoločnosti CARDO a Človek v ohrození na ktorých sa oboznámili s dobrovoľníctvom na Slovensku a s jeho rôznymi formami uplatňovania v praxi. Tiež pokračovali vo formulovaní daľších odpovedí na otázky z oblasti dobrovolníctva ktoré boli stanovené v rámci projektu.

V dňoch 1- 5. Júna 2013 sa uskutočnil Štvrtý medzinárodný Meeting projektu SERVE v
Sveio/ Nórsko /.
Účastníci meetingu navštívili obec Sveio ,kde ich starostka obce oboznámila s činnosťou obce a jej seniorskej univerzity v oblasti dobrovoľníctva.Tiež účastníci navštívili dobrovoľnícke centrum v Haugesunde a turistickú dobrovoľnícku organizáciu.


V dňoch 13- 17. Apríla 2013 sa uskutočnil Tretí medzinárodný Meeting projektu SERVE v Antalyi
/ Turecko /. 
Účastníci meetingu navštívili organizácie ANMED – združenie dobrovoľníkov, AKDIM –
Inter kultúrne dialogové centrum, HAMLEDER – asociácia vzdelávania a solidarity, ASMEK – centum
pre vzdelávacie kurzy, kde boli oboznámení s ich činnosťami v oblasti dobrovoľníctva.

V dňoch 23- 27. februára 2013 sa uskutočnil Druhý medzinárodný Meeting projektu SERVE v Corku / Írsko /. Účastníci meetingu pokračovali vo formulovaní daľších odpovedí na otázky z oblasti dobrovolníctva ktoré boli stanovené v rámci projektu.Tieto odpovede budú súčasťou finálneho dokumentu a budú tiež na webovej stránke projektu.
V dňoch 10- 14. novembera 2012 sa uskutočnil Prvý medzinárodný Meeting projektu SERVE v Budapešti.Účastníci boli podrobne oboznámení s činnosťou dobrovoľníkov v partnerskej organizácii Museum of fine arts in Budapest.Na meetingu boli tiež dohodnuté princípy spolupráce na projekte a uskutočnili sa i prednášky z oblasti dobrovolníctva.

 

 

Od 1.9.2012 realizuje PROACADEMY vrámci Programu celoživotnéhovzdelávania Partnestvá Grundtvig medzinárodný projekt „Services to Volunteering Europeans „- SERVE,v spolupráci so 7 zahraničnými partnermi.

 

 

 

 
© 2012 Adam Kelo Proacademy Za obsah tejto webovej stránky zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií .