Aktuality

V dňoch 19.06.2018 - 20.06.2018 sa uskutočnil v Bratislave vzdelávací seminár „Význam a praktické využívanie IKT a mediálnych nástrojov pre výučbu jazyka a získanie všeobecnej gramotnosti" ktorého obsahom bolo praktické využívanie IKT a mediálnych nástrojov pre výučbu jazyka a získanie všeobecnej gramotnosti spojený s praktickými ukážkami i skúsenosťami partnerských organizácií.

V dňoch 9.4. – 13.4.2018 sa uskutočnil v Bologni ,Taliansko v rámci projektu Migrant Liter@cies 1.medzinárodný vzdelávací tréning za účasti všetkých partnerov projektu,ktorý bol zameraný na výmenu súseností a dobrej praxe v súlade s cieľmi projektu

© 2018 Proacademy Za obsah tejto webovej stránky zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií .