Partneri projektu Services to Volunteering Europeans :

 

SZEPMUVESZETI MUZEUM / Museum of Fine Arts, Budapešť, HUNGARY 

Senioruniversitetet i Sveio, Sveio, NORWAY

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO, Santiago de Compostela, SPAINAN

TALYA MEMURLAR DERNEGI, Antalya, TURKEY

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, o. p. s. / EVERY CZECH READS TO KIDS, Ostrava, CZECH REPUBLIC

National Association of Principals and Deputy Principals, Dublin, IRELAND

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Varšava, POLAND

© 2012 Adam Kelo Proacademy Za obsah tejto webovej stránky zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií .