Projekt - Migrant Liter@cies

Gramotnosť migrantov - inovatívne postupy pri výučbe gramotnosti s využitím IKT a digitálnej gramotnosti pre dospelých migrantov

Cieľom projektu je Analýza najlepších postupov a metodológií programov gramotnosti dospelých migrantov v krajinách partnerstva , rozvoj inovatívnych postupov vrátane tvorivého využívania IKT na jazykové vzdelávanie a rozvoj inovatívnych metodológií pre integráciu digitálnej gramotnosti do vzdelávania dospelých.

Skupina 1

Inovačné využívanie IKT v inštitúciách vyučujúcich gramotnosť sociálne médiá, digitálne nástroje a používanie internetu dospelých migrantov

Skupina 2

Media / Digitálna gramotnosť v neformálnom vzdelávaní dospelých;
sociálne médiá, digitálne nástroje a používanie internetu dospelých migrantov


Ciele projektu

Projektové aktivity

Projektové výstupy

A.Národný súbor nástrojov – Príručka - Toolkits

Konečný formát súborou nástrojov "Migrant Liter@cies bude zostavený skupinou zloženou zo všetkých partnerov projektu s využitím metodík, myšlienok a návrhov, ktoré sa objavili počas projektových aktivít a vďaka realizácii experimentálnych workshopov všetkých partnerov. Workshopy budú pozostávať z rôznych aktivít, ktoré sa majú uskutočniť s dospelými migrantmi: utečencami, žiadateľmi o azyl, novo prichádzajúcimi migrantmi, migrantmi mladých dospelých a migrujúcimi ženami.

B. Online kurz - MOOC


Multiplikačné podujatia© 2018 Proacademy Za obsah tejto webovej stránky zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií .