PROACADEMY

Občianske združenie PROACADEMY je právnická osoba, ktorá pôsobí ako nezávislá, nepolitická organizácia ktorá svojimi aktivitami rozvíja demokraciu,ľudské práva a slobodu a prispieva k rozvoju občianskych aktivít.Vzdelavanie a kulturatrieda

Tieto ciele združenie zabezpečuje a realizuje prostredníctvom vzdelávacích aktivít fyzických a právnických osôb najmä v oblastiach ekonómie, spoločenských,technických a humanitných vied v súlade s cieľmi združenia. Ďalej organizovaním a zabezpečovaním konferencíí, seminárov, kongresov, workshopov a besied ako i publikačnou a vydavateľskou činnosťou v oblastiach stanovených cieľov.Združenie pripravuje a realizuje projekty zamerané na plnenie cieľov svojej činnosti.

© 2018 Proacademy Za obsah tejto webovej stránky zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií .